Bie eksporti i Kosovës, rritet dukshëm importi!

Eksporti i mallrave në muajin maj 2023 kishte vlerën jo më shumë se 74.7 milionë euro, ndërsa importi 518.1 milion euro, dhe është një rënie prej 1.6% për eksport si dhe një rritje (16.7%) për import duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

Të dhënat nga Tregtia e Jashtme të Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të larët për 20.5% në muajin maj 2023, në raport me periudhën e njëjtët të vitit 2022, gjegjësisht në vlerë prej 443,3 milion euro krahasuar me deficitin 367,8 milion euro në vitin 2022.
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksporti mbulon importin vetëm 14.4%.

Cani Travel

Në raportin e fundit të ASK-së thuhet se eksportet e Kosovës me vendet CEFTA-së arritën në 33,1 milion euro, ose (44.3%) të eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej (6.9%).

“Partner kryesor për eksport nga vendet e CEFTA-së janë: Shqipëria (15.3%), Maqedonia (14.8%), Serbia (6.9%), Mali i zi (5.9%)”, thuhet në raport.

Ndërsa, importet nga vendet e CEFTA-së në muajin maj 2023, arritën në 96.8 milion euro, ose 18.7% të importeve të përgjithshme, me një rritje prej 16.9%.

“Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import ishin: Shqipëria (6.8%), Serbia (5.3%), Maqedonia (5.2%)”, thuhet në raportin e ASK-së.