Sa zgjat procesi për marrjen e pasaportës austriake?

Procesi për marrjen e pasaportës së Austrisë është sfidues, me shumë kërkesa që duhen plotësuar dhe një kërkesë minimale për qëndrim të paktën gjashtë deri në 10 vjet në disa raste para se të mund të aplikoni për t’u bërë shtetas austriak.

Pas këtyre viteve të qëndrimit, ju duhet të prisni edhe një kohë mjaft të gjatë para se të merrni pasaportën tuaj austriake.

Cani Travel

Në përgjithësi, duhet të jetoni në Austri legalisht për 10 vjet përpara se të aplikoni për shtetësi. Sa më gjatë të qëndroni në vend, aq më pak kërkesa do t’ju duhet të aplikoni.

Për shembull, një person që jeton në Austri për 30 ose më shumë vjet dhe ka përfunduar studimet në vend, përfshirë maturën, nuk do të ketë nevojë të dëshmojë aftësitë e gjuhës gjermane ose të kalojë një test integrues.

Disa njerëz duhet vetëm të kenë jetuar në Austri për gjashtë vjet përpara se të mund të aplikojnë për shtetësi. Aplikantët që kanë qenë të martuar ligjërisht me një shtetas austriak për pesë vjet dhe bashkëshortët jetojnë në të njëjtën familje, ata që kanë shtetësi të BE-së ose ZEE-së, ata që kanë lindur në Austri dhe ata që ofrojnë prova të integrimit të qëndrueshëm personal, që mund të bëhet duke treguar një nivel B2 të njohurive të gjermanishtes ose një nivel B1 dhe integrimin personal.

Nëse dhënia e shtetësisë është në interes të Republikës së Austrisë “për shkak të arritjeve të jashtëzakonshme në fushat shkencore, ekonomike, artistike ose sportive që tashmë janë arritur ose priten”, periudha e pritjes gjithashtu mund të shkurtohet.

Në Vjenë, takimet për terminin e parë lidhur me shtetësinë zgjasnin deri në një vit. Më pas, mund të duhet edhe një vit për të marrë takimin e radhës për të dorëzuar dokumentet.

Nëse të gjitha dokumentet ishin të sakta dhe procedura ishte relativisht e thjeshtë, shtetësia mund të jepej në çdo kohë nga tre muaj deri në një vit, sipas vlerësimeve jozyrtare të dhëna nga punëtorët e Zyrës së Imigracionit dhe shtetësisë MA 35.

Në tre muajt e parë të vitit 2023, 3,292 persona kanë marrë shtetësinë austriake, dhe 1,063 kanë kaluar procesin në kryeqytetin Vjenë.

Autoritetet vjeneze dhe MA 35, Zyra e Imigracionit dhe Shtetësisë, theksojnë se rregulloret aktuale janë “shumë kufizuese” dhe burokratike.

(The Local)