„Pasivizimi“ i adresave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës

Janë mijëra shqiptarë që janë fshirë nga regjistrat me një vendim të thjeshtë administrativ: “pasivizimi”.

„Unë u fshiva”. Halime Bejiqi me origjinë shqiptare dhe në administratë nuk ekziston më, nuk mund të kujdeset për veten, as të punojë, as të votojë në zgjedhjet e ardhshme.

Cani Travel

Ashtu si ajo, janë me mijëra shqiptarë që janë fshirë nga regjistrat me një vendim të thjeshtë administrativ: “pasivizimi”.

Në vitet e fundit të paktën 5,500 shqiptarë nga Lugina e Preshevës (në jug) janë dëbuar, sipas regjistrave zyrtarë të publikuar nga OJQ-ja Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut (YIHR), dokumente që AFP mundi të konsultohej dhe studiues. “Ekskluzivisht njerëz me origjinë shqiptare”, nënvizon YIHR.

Pikërisht në këtë luginë në Serbinë jugore jeton popullsia më e madhe e shqiptarëve në Serbi – rreth 58,000 njerëz.

Sipas një dokumenti të siguruar nga YIHR, numri i votuesve të regjistruar në listat zgjedhore të Medvegjës gjatë zgjedhjeve lokale të vitit 2015 ishte 10,456. Në vitin 2022, kjo shifër ra në 6,147.

(RTK)