Pensionistët në pjesët lindore të Gjermanisë i kanë punët më mirë!

Një studim analizoi rajonet në Gjermani ku njerëzit mund të përballojnë më shumë me pensionin e tyre ligjor, domethënë ku fuqia e tyre blerëse është veçanërisht e lartë. Rezultati tregon një model të qartë rajonal.

Pensionistët në Gjermaninë Lindore janë në gjendje financiare  më të mirë se ata në Gjermaninë Perëndimore, sipas një studimi të ri. Një vlerësim i instituti Prognos, i publikuar të enjten, tregon se raporti ndërmjet kostos së qirasë dhe të ardhurave të ligjshme të pensioneve ishte veçanërisht i favorshëm në Gera në vitin 2021. Nga ana tjetër, fuqia blerëse rajonale e pensioneve ishte më e dobëta në Gjermaninë perëndimore dhe në jug, veçanërisht në Bavari.

Cani Travel

Studimi është kryer me kërkesë të Federatës Gjermane të Sigurimeve (GDV). Ekonomistët krahasuan qiratë e vlerësuara rajonale dhe shumën mesatare të pensionit për 400 qarqet dhe qytetet e pavarura të Gjermanisë për vitet 2013-2021 dhe llogaritën fuqinë blerëse lokale mbi këtë bazë.

„Rezultati është i qartë. Pensionistët jetojnë veçanërisht mirë në Gjermaninë Lindore,“ shkruajnë autorët. „Në të vërtetë, pensionet relativisht të larta shoqërohen me një kosto të ulët jetese.”

Fuqia blerëse e pensioneve mesatarisht 1036 euro

Për këtë studim, autorët përdorën shifrat e Qendrës së të Dhënave Kërkimore e Sigurimeve të Pensioneve, e cila publikoi vjeshtën e kaluar vlerësimin e nivelit të pensioneve në nivel qarku për vitin 2021.

Që nga viti 2021, kostoja e jetesës dhe pensionet janë rritur në të gjithë Gjermaninë për shkak të inflacionit të lartë. Në Gera, fuqia mesatare blerëse mujore e pensioneve ishte 1,437 euro në vitin 2021, dukshëm më e lartë se mesatarja kombëtare prej 1,036 euro. Ndër pesë të parat, pasojnë katër komuna të tjera të Gjermanisë Lindore  Gera: Chemnitz, Cottbus, Görlitz dhe qarku Spree-Neiße.

Cilat komuna janë më të shtrenjtat?

„Në Bavari, është e kundërta,“ thotë studimi. „Fuqia blerëse e pensioneve atje është dukshëm nën mesataren”. Në të vërtetë, sipas autorëve, kostoja përgjithësisht më e lartë se mesatarja e jetesës në Bavari nuk kompensohet nga të ardhurat mbi mesataren e pensionit. Sipas llogaritjes së Prognos, tre nga pesë komunat me fuqinë blerëse të pensioneve më të ulët në 2021 ishin në Bavari: rrethet e Berchtesgadener Land dhe Garmisch-Partenkirchen si dhe Regensburgu me 862 euro në muaj secila.

Sipas studimit, raporti më i pafavorshëm midis kostove të strehimit dhe shumës së pensionit nuk ishte në një komunë bavareze, por në rrethin Eifel Bitburg-Prüm në Rheinland-Pfalz. Autorët e studimit vlerësojnë se fuqia blerëse mujore e pensioneve atje do të jetë 856 euro në vitin 2021. Listën e komunave më të pafavorshme për pensionistët e plotëson qyteti Baden i Freiburg im Breisgau me gjithashtu 862 euro në muaj.

Këto të dhëna nuk zëvendësojnë një „analizë të thellë të secilit rast“. Megjithatë, vetë autorët e kufizojnë rëndësinë e studimit të tyre dhe tregojnë se në llogaritje janë marrë parasysh vetëm përfitimet e sigurimit ligjor të pensioneve. Të ardhura të tjera – për shembull nga sigurimet pensionale profesionale dhe private ose nga strehimi ose aksionet në pronësi – nuk u morën parasysh. As ndonjë efekt i mundshëm lehtësimi nuk është marrë parasysh për pensionistët që jetojnë në apartamentin e tyre të përbashkët dhe për këtë arsye nuk paguajnë qira.

Studimi jep kështu „indikacione të përgjithshme mbi nevojat e mundshme për sigurimin e pensioneve, të cilat janë nxjerrë nga analiza e fuqisë blerëse të rajoneve“. Por ai „nuk synon të zëvendësojë një „analizë të thellë të rasteve individuale“, shkruajnë autorët.