Punëtorët në Zvicër – ndër më të paguarit në botë

Collection of the new Swiss banknotes (issued in 2017)

Organizata OECD ka raportuar se në vitin 2019, rroga mesatare vjetore në Zvicër ka qenë 60,847 CHF.

Ndërkohë që pagat mesatare në këtë vend kanë mbetur relativisht stabile gjatë gjithë dekadës së fundit. Por për të llogaritur kushtet e jetesës në këtë vend, duhet të llogariten edhe parametra të tjerë, sepse atje ka dhe shumë përfitime të tjera në vendin e punës që duhet të merrni parasysh, njofton albinfo.ch.

Të gjithë punonjësit në Zvicër kanë të drejtë për të paktën katër javë pushim në vit. Punëtorët e moshës 20 vjeç e lart kanë të drejtë për pesë javë. Mungesa të tjera nga puna (p.sh., aksident, sëmundje ose humbje) janë në diskrecionin e punëdhënësit. Shumë punëdhënës marrin sigurim për t’i paguar punonjësve të tyre 80% të pagave të tyre gjatë mungesave të zgjatura. Punëdhënësit paguajnë të paktën gjysmën e shumës së primeve. Të gjitha nënat e punësuara (me kohë të plotë dhe të pjesshme) përfitojnë 14 javë pushim lehonie me pagesë. Që nga 1 janari 2021, baballarët e punësuar mund të marrin edhe lejen e atësisë.

Cani Travel

Paga mesatare në Zvicër sipas sektorëve 

Ja një vështrim i thjeshtuar se çfarë mund të prisni të fitoni në sektorë të ndryshëm ekonomikë në Zvicër. Këto të dhëna u përpiluan nga Zyra Federale e Statistikave Zvicerane (FSO) në vitin 2018. 

Sektori i punës paga mesatare bruto mujore (CHF) 

Shërbimi i akomodimit dhe ushqimit 4,413

Shërbimi administrativ dhe mbështetës 5,238 

Arte, argëtim dhe rekreacion 6655 

Ndërtim 6200 

Aktivitete financiare dhe sigurimesh 9,402 

Shëndeti i njeriut dhe puna sociale 6,178 

Informacion dhe komunikim 8,705 

Prodhimi 6,436 

Profesionale, shkencore dhe teknike 7,843 

Paga mesatare në Zvicër sipas funksionit të punës 

Këto vlerësime të pagave bruto nga Lohncomputer bazohen në kontrata me kohë të plotë. Sidoqoftë, mbani mend se këto paga mesatare do të ndryshojnë në varësi të vendndodhjes tuaj. Në mënyrë tipike, ju do të fitoni më shumë në qytetet më të mëdha si Cyrihu dhe Bazeli sesa në zona më rurale.

Paga vjetore dhe mujore

Mësues 87.500 – rroga mujore 7.292 

Oficeri i marketingut 90,500 – rroga mujore 7,542 

Menaxher produkti 105,000 – rroga mujore 8,750 

Infermierja 68000 – rroga mujore 5667 

Specialisti i sistemeve IT 117,000 – rroga mujore 9,750 

Menaxheri i llogarisë 95,550 – rroga mujore 7,963 

Punonjëse postare 66600 – rroga mujore 5550 

Grafik 55,000 – rroga mujore 4,584